2019-03: Workshop on " New Product Development for Beverage Industry", 27-28 กุมภาพันธ์ 2019, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตถัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับฟังประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตัวแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

****************************************************************************************************************************************

2019-02: Final SEA-ABT Stakeholder Meeting, 20 กุมภาพันธ์ 2019, สถาบัน Foodinnopolis, ประเทศไทย

         

          

 การจัดการประชุม Stakeholder meeting ของ SEA-ABT นี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Food Innopolis ประเทศไทย ช่วยให้การจัดการประชุมผ่านไปได้ด้วยดี 

****************************************************************************************************************************************

 

2018-12: SEA-ABT การจัดทำวีดิทัศน์แนะนำโครงการ SEA-ABT

หากท่านสนใจรับชมวีดิทัศน์ แนะนำโครงการ กรุณาคลิกเข้าไปรับชมได้ ที่นี่.

 

****************************************************************************************************************************************

หากท่านอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สนใจสมัครเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองทางวิชาชีพ เฉพาะทางการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร !!

องค์กร The ISEKI-Food Association (https://www.iseki-food.net) ได้พัฒนาระบบเพื่อการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ ขึ้นมา โดยได้มีการจัดทำระบบรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพ เฉพาะทางทางด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร หรือเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถเป็นสื่อแสดงถึงศักยภาพ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน ให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหาร

หากท่านสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการทดลองระบบรุ่นแรก - รับจำนวนจำกัด)

กรุณาติดต่อ Dr. Marco Faieta ที่ email address mfaieta [at] unite.it (.)   เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.foodcareers.eu/about-professional-certification.

****************************************************************************************************************************************

2018-09: IFIFS 2018 - 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety, 12-13 กันยายน 2018, โรงแรม Windsor Suites, กรุงเทพฯ , ประเทศไทย

 
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ จัดขึ้นโดย SEA-ABT, ASIFOOD, AIT และ ISEKI Food -Associatio. ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ https://ififs2018.meetinghand.com/en/

****************************************************************************************************************************************

2018-09: Final SEA-ABT Stakeholder Workshop, 12 กันยายน 2018, โรงแรม Windsor Suites , กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

การประขุม This Final Stakeholder สำหรับ โครงการ SEA-ABT จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2018 ณ โรงแรม Windsor Hotel กรุงเทพฯ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงทะเบียน รวมทั้งโปรแกรมการจัดการอบรม ติดต่อที่อยู่ตามที่ระบุในเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

การจัดการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางของหลักสูตร ดังนี้:
•หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีเครื่องดื่ม
•คอร์สการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

จากการประชุมครั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม ได้โอกาสพิเศษในการเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Hygienic design และ หัวข้อ “Sugars and Sweeteners in Beverages: Trends and Challenges” ด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาคลิก ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-09: Workshop on Research Project Management and Lean Business Plan Development, 6-7 กันยายน 2018, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดการโครงการงานวิจัยทั้งที่เป็นระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำแผนธุรกิจ โดยมี Mr. Rainer Svacinka ผู้จัดการโครงการ SEA-ABT  จาก University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU) ประเทศออสเตรีย เป็นผู้ให้ความรู้ รวมทั้งนำประสบการณ์ในการจัดการโครงการต่างๆ มาแลกเปลี่ยนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ การอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายผ่านกิจกรรมกลุ่ม และฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

**************************************************************************************************************************************** 

2018-08: WEBINAR Not only sweeteners: technological functionality of sugars in foods and beverages, 22 สิงหาคม 2018

วัตถุประสงค์ในกิจกรรม webinar นี้คือนำเสนอมุมมองด้านเทคโนโลยีของน้ำตาล นำเสนอผ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-07: EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering, 18-20 กรกฎาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ประเทศไทย

 รายละเอียดเพิ่ม คลิก ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-06: Final Virtual workshop "Beverage-4-Us"

โครงการ South East Asia Academy of Beverage Technology (SEA-ABT) เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับอุดมศึกษานานาชาติ เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบทีม 3 คน โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษา เพื่อแข่งขันนำเสนอแนวคิดที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากของเสียในระบบอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-04: WEBINAR Skill development webinar II on "Design Thinking Process", 25 เมษายน 2018

กลุ่ม Startup คือกลุ่มคนที่สนใจจะคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในอนาคต กระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม startup นั้นคือเครื่องมือเพื่อช่วยในการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งทดสอบความคิด ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในอนาคต ว่ามีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด Design Thinking จึงเป็นกระบวนการทางการจัดการความคิด เพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของผู้บริโภคเป็นสำคัญ กระบวนการนี้นำเอาความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมได้จากหลายๆ คน มาคิดหาทางเลือกที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาของผู้บริโภคได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด

Design Thinking เป็นหลักการที่นำไปใช้ในองค์กรระดับใหญ่อย่างกว้างขวาง ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึง Google, Apple, Phillips, P & G and Airbnb. Design thinking สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการจัดการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือแม้แต่แผนธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ webinar และการลงทะเบียน กรุณา คลิก  ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-04: Fruit Juice and Fruit-Based Beverage Workshop, 24-25 เมษายน 2018, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

การอบรมภายใต้หัวข้อ เรื่อง  "Fruit Juice and Fruit-based beverages" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2018 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา คลิก ที่นี่

**************************************************************************************************************************************** 

2018-04: WEBINAR SEA-ABT BEVERAGE 4-US - skill development webinar I on "Design and development of innovative beverages", 10 เมษายน 2018

หากท่านสนใจในนวัติกรรมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม สามารถลงทะเบียนกิจกรรม SEA-ABT BEVERAGE 4-US - skill development webinar on "Design and development of innovative beverages" ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 09.00น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนได้ที่ ่ https://www.sea-abt.eu/innovativebeverages

**************************************************************************************************************************************** 

2018-03: Workshop on Regulations and Standards for Beverages, 29-30 มีนาคม 2018, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

****************************************************************************************************************************************

2018-03: WEBINAR "Case Study on Hygienic Valve", 8 มีนาคม 2018

webinar นี้อธิบายหลักพื้นฐาน การออบแบบทางสุขลักษณะ (hygienic design) และการใช้ single-body double-seat mixproof valves อย่างปลอดภัย ในปัจจุบัน โรงงานผลิตอาหารมักมีเส้นทางการผลิตที่ซับซ้อนและหลากหลายกระบวนการ ในขณะที่สายการผลิตบางจุดหยุดผลิตและมีการทำความสะอาด สายการผลิตอื่นอาจจะยังคงทำการผลิต ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารทำความสะอาด ต่างๆ ตามจุดเชื่อมต่อได้  จึงจำเป็นต้องออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนนี้  The webinar นี้ จัดขึ้นเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2018 เวลา 10:00 AM (GMT+1).

ข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน https://www.sea-abt.eu/Hygienicdesign

****************************************************************************************************************************************

2018-02: Innovative Processing Technologies for Beverage Industry, 27-28 กุมภาพันธ์ 2018, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม ครั้งนี้ รับผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน และจัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มุ่งหวังเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำไปใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่

***************************************************************************************************************************************

2018-02: WEBINAR "Competition instruction and justification", 23 กุมภาพันธ์ 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

***************************************************************************************************************************************

SEA-ABT NEWSLETTER

the SEA-ABT Newsletters กรุณาคลิก link

***************************************************************************************************************************************

BEVERAGE-4-US

ภายใต้แนวคิด Innovation in Beverage Technology: “Healthy Beverage from Waste Utilisation of Food”, SEA-ABT เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษานานาชาติ ได้เข้าร่วมแข่งขันโดยการจัดทีมผู้เข้าแข่งขันจำนวน 3 คน เพื่อหาแนวคิดในการคิดนำของเสีย หรือของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหาร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ท่านสามารถติดตามการแข่งขัน ได้ที่ https://www.sea-abt.eu/beverage-4-us

*************************************************************************************************************************************** 
 

NEW FOOD 8/2017: latest stories and news surrounding beverages

http://email.newfoodmagazine.com/q/13XnOsnDbYczB27qFmXjs/wv

*************************************************************************************************************************************** 
 

2017-12: Workshop on Food Safety Management: A Practical Guideline for the Beverage Industry, 22 ธันวาคม 2017, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

***************************************************************************************************************************************

2017-12: One-day Test Run Course on Alcoholic Beverage Technology, 18 ธันวาคม 2017, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

คอร์สการทดลองเรียนหลักสูตร "เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

จัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 1 ปี) ภายใต้ความร่วมมือของ

  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
  • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

    ร่วมกับมหาวิทยาลัยในยุโรป ประเทศออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

***************************************************************************************************************************************

2017-11: SEA-ABT Stakeholder Workshop, 2 พฤศจิกายน 2017, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

***************************************************************************************************************************************

2017-10: Pre-conference SLIM Workshop, 31 ตุลาคม 2017, โรงแรม The Sukosol กรุงเทพฯ ประเทศไทย

More information you can find HERE

    

    

***************************************************************************************************************************************

2017-07: EHEDG Advanced Course in Hygienic Design (Bangkok, KMITL, 19-21 July 2017)

EHEDG1

 

 

 EHEDG1  EHEDG2
 EHEDG3

 *************************************************************************************************************************************** 

2017-04: SEA-ABT Thai Partners Training Visit to Europe (10-21 April 2017)

A delegation from the SEA-ABT partner countries from Thailand, started their 2-week training programme in Europe at the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, where they visited the Winery School Klosterneuburg and the Winery Scheiblhofer in Burgenland to learn about wine analysis and the wine making process.  At BOKU, the delegation had a training on microbial safety of beverages including hygienic design.

The training at the University of Teramo (UNITE), where the participants attended lectures on Food Safety issues in fruit juice processing, Design and development of innovative beverages and Assessment of quality and safety of beverages via innovative rapid assays and a visit of the Faculty of Bioscience, a visit to MEDIBEV (beveryge packing company) and a visit of Zaccagnini (wine making company) was on the programme.

The training continued with visiting the Hochschule Geisenheim (HGU), where lectures on apple processing, berry processing, brewing technology, distillation technology and pilot plant demonstrations were on the programme.

 

 Training visit at BOKU Vienna, Austria

Group Picture after visit of BOKU Vienna

 Visit of Winery School Klosterneuburg, Winery Scheiblhofer and training at BOKU Vienna, Austria

Training Vienna 1 Training Vienna 2 Training Vienna 3

Training visit at UNITE Teramo, Italy

Teramo3

Teramo1  Teramo2

 

 

Training visit at HGU Geisenheim, Germany

HGU1

HGU2 HGU3 HGU4

 **************************************************************************************************************************************** 

2016-02: Kick-off meeting in Bangkok

With the Kick-off meeting a “Stakeholder workshop” was organized in Bangkok to present the project to the industry and to collect needs of the industry for higher and continuing education. Besides representatives from Thai Ministry, Universities, the Austrian Trade Commissioner, CEOs and and manager from companies like Dutchmill, EHEDG, Endres-Hauser, GranMonte Vinary, Nestle, Singha, Red Bull, ThaiBev and others were present.

Attachments: 
AttachmentSize
leaflet_resized.jpg790.58 KB
Slide1.JPG245.04 KB
Slide2.JPG232.55 KB
Fruit Juice and Fruit-based beverage leaflet157.44 KB
page2.jpg155.39 KB