ฟรีค่าสมัครสมาชิก!

ผู้สมัครสมาชิก SEA-ABT จะได้รับสิทธิ์เฉพาะการเป็นสมาชิกฟรี ซึ่งไม่รวมสิทธิ์การได้รับทุนสนับสนุน อันเป็นไปตามกฏ ข้อบังคับ ข้อตกลงร่วมของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสหภาพยุโรป


หลักสูตร SEA-ABT ให้อะไรกับท่านบ้าง:

  • ได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในระบบ intranet

  • ได้รับสิทธิ์ในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้ได้หลักสูตรตรงกับความต้อการของท่านมากที่สุด

  • ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา ที่ทีมงานจะจัดขึ้น

  • ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม


สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ:

  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรให้แก่บุคคลทั่วไป

  • แนะนำบุคคลอื่นที่สนใจให้สมัครเป็นสมาชิก

  • เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อสำรวจความต้องการและนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

  • สรุปผลที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไป

หากมีข้อสงสัยประการใด รบกวนติดต่อเราได้ที่ : BeverageTechnology.Thailand [at] gmail.com

 

 

Attachments: 
AttachmentSize
Slide1.JPG82.86 KB
Slide2.JPG88.95 KB