Institution Name: 
Ichitan Group Pcl.
Type of institution: 
Company
Job category: 
Fulltime
Contact person: 
บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมัครงาน
111/1 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Thailand
Contact telephone: 
Job description: 

รายละเอียดงาน

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
 • สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
Required Knowledge: 
 • เพศ : หญิง / ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • อายุ : 21 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติได้
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร GMP,HACCP,ISO9001 
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word , MS Excel ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Expiration date: 
Saturday, 20 April 2019
Required Language(s): 
Thai
Sector: 
Non alcoholic beverages